" Wie zijn verleden niet kent, maakt steeds dezelfde fouten "

 

 

 

,

 

Feiten en mythes bevrijding gemeente Maastricht

       
 

Zijn er in de gemeente straten of pleinen benoemd naar geallieerde legereenheden en of militairen?  
       
   

In de huidige gemeente Maastricht werden een aantal straten en of pleinen benoemd ter herinnering aan geallieerde legereenheden of specifieke militairen. Verder verwijzen een aantal straatnamen naar naoorlogse idealen van de mensheid.

 
       
    5e meistraat:  
    Verwijst naar de algemene bevrijdingsdatum van de Nederland (t.w. 5 mei 1945)  
       
    13e septemberstraat:  
    Verwijst naar de bevrijdingsdatum van de voormalige gemeente Heer (t.w. 13 september 1944).  
       
    Churchilllaan:  
    Winston Leonard Spencer Churchill (1874 - 1965), was van 1940 tot 1945 premier van Engeland.  
       
    Generaal Corlettstraat:  
   

Generaal Charles Harrison Corlett (1889 - 1971), was in september 1944 de bevelhebber van het Amerikaanse 19e legerkorps hij werd midden oktober 1944 afgelost.

 
       
    Generaal Eisenhowerstraat:  
   

Generaal Dwight David Eisenhower (1890 - 1969), was opperbevelhebber der geallieerde strijdkrachten in Europa tijdens de jaren 1944 - 1945.

 
       
    Gerechtigheidslaan:  
    Verwijst naar een na te streven naoorlogse idealen van de mensheid (t.w. gerechtigheid).  
       
    Generaal Hodgesstraat:  
   

Generaal Courtney Hicks Hodges (1887 - 1966) was bevelhebber van het Amerikaanse Eerste Leger tijdens de jaren 1944 - 1945.

 
       
    Kolonel Johnsontunnel:  
   

Luitenant-kolonel Walter Morris Johnson (1903 - 1997) was in september 1944 bevelhebber van het Amerikaanse 117e infanterieregiment (Amerikaanse 30e infanteriedivisie).

 
       
    Overste Lockettstraat:  
   

Luitenant-kolonel James William Lockett, was in september 1944 bevelhebber 2e infanteriebataljon, Amerikaanse 117e infanterieregiment (Amerikaanse 30e infanteriedivisie)

 
       
    Generaal Marshalllaan:  
   

Generaal George Catlett Marshall (1880 - 1959), was van 1939 tot 1945 chef Generale Staf van de Amerikaanse krijgsmacht.

 
       
    Kolonel Millerstraat:  
    Kolonel Hubert Stauffer Miller, was in september 1944 de genieofficier van het Amerikaanse 19e legerkorps.  
       
    Old Hickoryplein:  
    Old Hickory verwijst naar de bijnaam van de Amerikaanse 30e infanteriedivisie.  
       
    Overste Senecalstraat:  
    Luitenant-kolonel Leo Paul Senecal, was Amerikaanse Civil Affairs officier  
       
    Generaal Simpsonstraat:  
    General William Hood Simpson (1888 - 1980) was bevelhebber van het Amerikaanse Negende Leger tijdens de jaren 1944 - 1945.  
       
    President Rooseveltlaan:  
   

Franklin Delano Roosevelt (1882 - 1945), 32e president van de Verenigde Staten tijdens de jaren 1933 tot 1945 was tevens tot zijn dood in april 1945 opperbevelhebber van de Amerikaanse Strijdkrachten.

 
       
    Vredeslaan:  
    Verwijst naar een na te streven naoorlogse idealen van de mensheid (t.w. vrede).  
       
    Vrijheidslaan:  
    Verwijst naar een na te streven naoorlogse idealen van de mensheid (t.w. vrijheid).  
       

  Geraadpleegde bronnen:  
  Topografische kaart gemeente Beek vervaardigd door Jan-Willem van Aalst vervolgens bewerkt door A. Lasoe.