" Wie zijn verleden niet kent, maakt steeds dezelfde fouten "

 

 

 

 

Feiten en mythes bevrijding gemeente Vaals

       
 

Welke verschillende bevrijdingsdata kent de gemeente?  
       
   

De huidige gemeente Vaals kent na fusies met omliggende gemeenten verschillende buurten, wijken of dorpskernen. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 heeft er een aanzienlijke toename plaats gevonden aan bebouwing en werden zelfs geheel nieuwe buurten of wijken gerealiseerd.  Om een goed beeld te krijgen van de verschillende bevrijdingsdata is hier een overzicht waarbij rekening wordt gehouden met de huidige situatie.  

 
       
  Harles 14-9-1944      
  Holset 14-9-1944      
  Lemiers 17-9-1944      
  Mamelis 17-9-1944      
  Raren 13-9-1944      
  Vaals 19-10-1944      
  Vijlen 14-9-1944      
  Wolfhaag 13-9-1944      

     
  Geraadpleegde bronnen:  
  Topografische kaart gemeente Heerlen vervaardigd door Jan-Willem van Aalst vervolgens bewerkt door A. Lasoe.