" Wie zijn verleden niet kent, maakt steeds dezelfde fouten "

 

 

 

 

Feiten en mythes bevrijding gemeente Stein

       
 

Welke verschillende bevrijdingsdata kent de gemeente?  
       
   

De huidige gemeente Stein kent na fusies met omliggende gemeenten verschillende buurten, wijken of dorpskernen. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 heeft er een aanzienlijke toename plaats gevonden aan bebouwing en werden zelfs geheel nieuwe buurten of wijken gerealiseerd.  Om een goed beeld te krijgen van de verschillende bevrijdingsdata is hier een overzicht waarbij rekening wordt gehouden met de huidige situatie.  

 
       
  Berg aan de Maas 18-9-1944    
  Catsop 18-9-1944    
  Elsloo 18-9-1944    
  Klein Meers 18-9-1944    
  Maasband 18-9-1944    
  Meers 18-9-1944    
  Nattenhoven 18-9-1944    
  Stein 18-9-1944    
  Urmond 18-9-1944    

     
  Geraadpleegde bronnen:  
  Topografische kaart gemeente Heerlen vervaardigd door Jan-Willem van Aalst vervolgens bewerkt door A. Lasoe.