" Wie zijn verleden niet kent, maakt steeds dezelfde fouten "

 

 

 

 

Feiten en mythes bevrijding gemeente Schinnen

       
 

Welke verschillende bevrijdingsdata kent de gemeente?  
       
   

De huidige gemeente Schinnen kent na fusies met omliggende gemeenten verschillende buurten, wijken of dorpskernen. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 heeft er een aanzienlijke toename plaats gevonden aan bebouwing en werden zelfs geheel nieuwe buurten of wijken gerealiseerd.  Om een goed beeld te krijgen van de verschillende bevrijdingsdata is hier een overzicht waarbij rekening wordt gehouden met de huidige situatie.  

 
       
  Amstenrade 18-9-1944    
  Doenrade 18-9-1944    
  Hegge 18-9-1944    
  Hommert 18-9-1944    
  Nagelbeek 18-9-1944    
  Oirsbeek 18-9-1944    
  Puth 18-9-1944    
  Schinnen 18-9-1944    
  Sweikhuizen 18-9-1944    
  Thull 18-9-1944    
  Windraak 18-9-1944    

     
  Geraadpleegde bronnen:  
  Topografische kaart gemeente Schinnen vervaardigd door Jan-Willem van Aalst.