" Wie zijn verleden niet kent, maakt steeds dezelfde fouten "

 

 

 

 

Feiten en mythes bevrijding gemeente Onderbanken

       
 

Welke verschillende bevrijdingsdata kent de gemeente?  
       
   

De huidige gemeente Onderbanken kent na fusies met omliggende gemeenten verschillende buurten, wijken of dorpskernen. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 heeft er een aanzienlijke toename plaats gevonden aan bebouwing en werden zelfs geheel nieuwe buurten of wijken gerealiseerd.  Om een goed beeld te krijgen van de verschillende bevrijdingsdata is hier een overzicht waarbij rekening wordt gehouden met de huidige situatie.  

 
       
  Bingelrade 19-9-1944    
  Jabeek 19-9-1944    
  Merkelbeek 18-9-1944    
  Schinveld 19-9-1944    

     
  Geraadpleegde bronnen:  
  Topografische kaart gemeente Onderbanken vervaardigd door Jan-Willem van Aalst.