" Wie zijn verleden niet kent, maakt steeds dezelfde fouten "

 

 

 

 

Feiten en mythes bevrijding gemeente Beek

       
 

Welke verschillende bevrijdingsdata kent de gemeente?  
       
   

De huidige gemeente Beek kent na fusies met omliggende gemeenten verschillende buurten, wijken of dorpskernen. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 heeft er een aanzienlijke toename plaats gevonden aan bebouwing en werden zelfs geheel nieuwe buurten of wijken gerealiseerd.  Om een goed beeld te krijgen van de verschillende bevrijdingsdata is hier een overzicht waarbij rekening wordt gehouden met de huidige situatie.  

 
       
         
  Beek 17-9-1944    
  Geverik 17-9-1944    
  Genhout 18-9-1944    
  Kelmond 18-9-1944    
  Klein Genhout 18-9-1944    
  Neerbeek 18-9-1944    
  Spaubeek 18-9-1944    
         

     
  Geraadpleegde bronnen:  
  Topografische kaart gemeente Beek vervaardigd door Jan-Willem van Aalst vervolgens bewerkt door A. Lasoe.