" Wie zijn verleden niet kent, maakt steeds dezelfde fouten "

 

 

 

 

Feiten en mythes bevrijding gemeente Eijsden-Margraten

       
 

Welke geallieerde legereenheden waren betrokken bij de bevrijding van de gemeente?  
       
         
   

Geheel Zuid-Limburg bevond zich in de operatiegebied van de Amerikaanse 12e Legergroep (Twelfth U.S. Army Group). Deze legergroep bestond uit een aantal Amerikaanse legers t.w. 1e Amerikaanse leger (First U.S. Army), 3e Amerikaanse leger (Third U.S. Army) en het 9e Amerikaanse leger (Ninth U.S. Army).  

Het 1e Amerikaanse leger ook wel afgekort als FUSA was op haar beurt weer onderverdeeld in een aantal Amerikaanse legerkorpsen t.w. 5e Amerikaanse legerkorps (5th U.S. Army Corps), 7e Amerikaanse legerkorps (7th U.S. Army Corps) en het 19e Amerikaanse legerkorps (19th U.S. Army Corps) en moest o.a. via Zuid-Limburg verder oprukken naar Duitsland.

Het meest noordelijke deel van de operatiezone van het 1e Amerikaanse leger waarin Zuid-Limburg zich bevond was grotendeels het opmarsgebied van het 19e Amerikaanse legerkorps en voor een klein deel dat van het 7e Amerikaanse legerkorps.  

 
         
   

De huidige gemeente Eijsden-Margraten bevond zich in het operatiegebied van het 19e Amerikaanse legerkorps. Dit Amerikaanse legerkorps verdeelde haar operatiegebied in een aantal gevechtzones die vervolgens werden toevertrouwd aan twee van haar legereenheden.

 
         
   

De gevechtszone waarin de gemeente zich bevond werd gedeeltelijk toegewezen aan de 30e Amerikaanse infanteriedivisie (30th U.S. Infantry Division) en de 113e Amerikaanse Cavaleriegroep (113th Cavalry Group) welke vervolgens belast waren met de uiteindelijke bevrijding van de gemeente. 

 
         

  Geraadpleegde bronnen: