" Wie zijn verleden niet kent, maakt steeds dezelfde fouten "

 

 

 

 

Feiten en mythes bevrijding gemeente Landgraaf

       
 

Wat was het aantal inwoners van de gemeente tijdens de bevrijding?
       
 

Welke verschillende bevrijdingsdata kent de gemeente?
       
 

Welke geallieerde legereenheden waren betrokken bij de bevrijding van de gemeente?
       
 

Wie waren de bevelhebbers van de geallieerde legereenheden tijdens de bevrijding van de gemeente?
       
 

Bevonden zich ooit hogere geallieerde hoofdkwartieren in de gemeente tijdens en of na de bevrijding?
       
 

Sneuvelden er in de gemeente geallieerde of Duitse soldaten tijdens de bevrijding?
       
 

Zijn er voor of na de bevrijding van de gemeente geallieerde of Duitse vliegtuigen neergestort?
       
 

Bevinden er zich nu nog militairen oorlogsgraven in de gemeente?
       
 

Zijn er in de gemeente straten of pleinen benoemd naar geallieerde legereenheden en of militairen?